DSC_1188 Vemork kraftstasjon. Lokalene huser i dag Norsk industriarbeidermuseum, og den nye stasjonen ligger inne i fjellet innenfor den gamle.

Leave a Reply